Phụ kiện trang trí

Những dụng cụ dùng trong trang trí bánh kem như là:
  • Đuôi bắt kem
  • Bao tam giác
  • kéo gấp hoa
  • bàn xoay

Những phụ kiện trang trí khác như:

  • ruy băng
  • bong bóng

Showing all 3 results

Pin It on Pinterest