Dream Cake tìm kiếm những ứng viên có niềm đam mê lớn với bánh và lịch sử của nó, hiểu về ngành dịch vụ, luôn tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Hãy chọn công việc bạn yêu thích và như vậy bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời mình

Khổng Tử

Những kỹ năng cần có của phụ bếp Dream Cake:

Đặt khách hàng lên hàng đầu.
Kỹ năng làm việc nhóm: lắng nghe, điềm tĩnh, giao tiếp thân thiện.
Sáng tạo trong cách trang trí bánh.
Hiệu suất làm việc cao.

Pin It on Pinterest

Share This